V 2014 je LUNG (Ljudska univerza Nova Gorica) praznovala 55. obletnico delovanja. Ukvarja se z izobraževanjem na kar petih stopnjah.

V okviru izobraževanja za odrasle lahko posamezniki pridobijo osnovnošolsko izobrazbo, obiskujejo pa lahko tudi različne poklicne, srednješolske ter višje- in visokošolske strokovne programe. Na nekaterih smereh ponuja tudi magistrski študij.

Na LUNGU potekajo tudi različni tečaji jezikov, tečaji računalništva, računovodstva, knjigovodstva ter slepega tipkanja. Ponuja tudi različne NPK – nacionalne poklicne kvalifikacije. Ponudba je popestrena še z različnimi tečaji, dogodki in izobraževanji za prosti čas.

Naročnik: LUNG Nova Gorica

Kratek opis projekta: Naš direktor Mario Herič je za LUNG pripravil 20 urno delavnico za mlade, ki si iščejo prvo službo, oziroma so brezposelni. V okviru delavnice udeleženci spoznajo postopke učinkovite samo promocije, obenem spoznajo tudi različna orodja, ki jim pomagajo pripraviti različne predstavitvene slikovne, video in avdio dokumente, naučijo se izdelati svojo spletno stran, izdelati linkedin profil. Za potrebe izobraževanja je bil izdelan tudi 30 stranski priročnik.

Naslov strani: LUNG

Izvedene storitve:
priprava tekstov,
priprava strokovnega izobraževanja,
izvedba strokovnega izobraževanje,
priprava strokovne literature,
svetovanje

Zaključeno: November 2014

Obišči LUNG