VSŠKV - Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (v nadaljevanju šola) je samostojni višješolski zavod, v okviru katerega poteka izobraževanje, usposabljanje, raziskovanje, svetovanje in coaching na področju nege in lepote, dobrega počutja, zdravja in zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga.

Pri programski shemi, razvoju in izvedbi programov šola vsebinsko sledi sodobnim razvojnim trendom pri nas in v svetu- predvsem celostnemu (holističnemu) pogledu na razvoj človeka in njegovo zdravje. Področje nege, lepote, dobrega počutja, zdravja, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga… je interdisciplinarno, zato je celostnost na tem področju nujna.

Šola zagotavlja kakovostno in uporabno znanje in suverene, etične ter empatične strokovnjake na področju kozmetike, dobrega počutja, zdravja ter zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga. To šola dosega s kakovostnim izobraževalnim programom in z njegovim izpopolnjevanjem ter prilagajanjem mednarodnim in domačim standardom, sferi dela ter potrebam uporabnikov..

Naročnik: VSŠKV - Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana

Kratek opis projekta: Naš direktor Mario Herič je na VSŠKV asistent in vodi vaje pri dveh predmetih: "Oblikovanje in trženje velneških produktov" in " Trženje storitev. Za oboje je pripravil tudi vso potrebno priročno dokumentacijo ter pp predstavitvi.

Naslov strani: VSŠKV

Izvedene storitve:
priprava tekstov,
priprava strokovnega izobraževanja,
izvedba strokovnega izobraževanje,
priprava strokovne literature

Zaključeno: Marec 2016

Obišči VSŠKV