Knjigo smo oblikovali in stavili za Dr. Andreaj Raspor, ki je direktor podjetja in svetovalec. Je strokovnjak na področju organizacije poslovnih procesov. Največ deluje na področjih igralništva, turizma in izobraževanja. Je doktor znanosti družbenih ved – upravljavskih ved.

Je avtor več izvirnih znanstvenih, strokovnih in drugih člankov. Poleg tega je v okviru svoje doktorske disertacije v svojo raziskavo vključil večino igralniških podjetij iz Slovenije in analiziral 20 različnih svetovnih ureditev. Ima izkušnje iz področja lobiranja, vodenja, poslovanja igralništva in gostinstva. Pasivno obvlada angleški, italijanski, hrvaški, srbski in črnogorski jezik. V okviru družbe Hit je organiziral igralniško in gostinsko šolo ter šolo za potencialne vodje. Sodeloval je tudi v šoli projektnega menedžmenta in sistemskega inženiringa.

Pri svojem delu je sodeloval z: HIT d.d., Nova Gorica; Hit Kristal Umag; HIT Coloseum; HIT Maestral; HIT Šentilj; Casino Maribor; Casino Ljubljana; HIT Alpinea; Hit Bovec; VGŠ Bled; Hoteli Sava; Hoteli Kras; Združenje delodajalcev Slovenije; Gospodarska zbornica Slovenje – območna enota Nova Gorica; Univerza iz Nove Gorice; FUDŠ; FKPV; DOBA; Agencija Poti; Medpodjetniški izobraževalni center – MIC; SIDS; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, GIT; Koda d.o.o.; MAB, Export; SAOP; Avtobusni prevozi Rižana, UNPIS

Naročnik: Andrej Raspor s.p.

Naslov strani: andrejraspor.com

Status: Projekt je Zaključen

Leto izvedbe: 2015

Kratek opis projekta: Za stranko smo izdelali CGP, tiskovine, spletno stran, vizitke ... Oblikovali pa smo tudi predlogo za njegove kjnige. Ena izmed teh je tudi ta posvečena obvladovanju časa v poslovnem svetu.

Izvedene storitve:
- Priprava marketinških kampanj,
- oblikovanje blagovne znamke,
- fotografiranje,
- izdelava marketinškega načrta,
- izdelava celostne grafične podobe CGP,
- oblikovanje tiskovin

Obišči andrejraspor.com