Društvo Forum za Goriško združuje člane in simpatizerje, ki si prizadevajo za vsestranski preporod in razvoj goriške regije, za čezmejno povezovanje vseh Slovencev ter za skupni razvoj sosedskih mest Italijanske Gorice in Nove Gorice v osrednje gospodarsko, kulturno, socialno in izobraževalno središče Primorske.

Društvo Forum za Goriško je samostojna, nepridobitna in nestrankarska društvena organizacija, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov prostovoljno združujejo člani, ki želijo s svojo aktivnostjo prispevati k preporodu in nadaljnjemu gospodarskemu, kulturnemu, izobraževalnemu, splošno družbenemu razvoju Goriške ter prispevati tudi k varovanju njene kulturne dediščine. .

Naročnik: Forum za Goriško

Naslov strani: forumzagorisko.si

Status: Projekt je zaključen, izvajamo sistemsko vzdrževanje

Leto zaključka: 2013

Kratek opis projekta: forumzagorisko.si je predstavitvena stran društva Forum za Goriško, združuje za vsestranski preporod in razvoj goriške regije. Portal objavlja prispevke, novice, mnenja, razprave ... povezane z življenjem na Goriškem. Obenem objavlja institucionalne informacije o društvu kot ve potrebne informacije za pristop k društvu. Obstoječa stran smo prenovili že nekajkrat, nazadnje 2014.

Izvedene storitve:
- optimizacija spletne strani SEO,
- izobraževanje uporaba strani,
- oblikovanje spletne strani,
- postavitev CMS,
- izobraževanje spletni marketing,
- izdelava spletne strani

Obišči forumzagorisko.si