Portal ceatm.com je prodajna spletna platforma podjetja CEATM d.o.o. za prodajo ugodnih turističnih aranžmajev, paketov, dogodkov, različnih turističnih ponudnikov s področja držav Zahodnega Balkana.

Specifična lastnost prodajnega portala ceatm.com je njegova usmerjenost, saj poleg angleškega jezika ponuja vsebine tudi v kitajščini. S tem je jasno določena marketinška usmerjenost portala: ponuditi ugodne turistične ponudbe Zahodnega Balkana širšemu krogu zainteresiranih kupcev, pri čemer ciljno nagovarja prebivalce osrednje Evrope, kitajsko govoreče prebivalce Evrope ter seveda druge kitajske popotnike.

Naročnik: Ceatm d.o.o.

Naslov strani: Ceatm.com

Status: Izvajamo redno vzdrževanje, v teku je prenova

Leto zaključka: 2015

Kratek opis projekta: Portal ceatm.com je spletna trgovina za prodajo ugodnih turističnih aranžmajev, paketov, dogodkov, različnih turističnih ponudnikov s področja držav Zahodnega Balkana.

Izvedene storitve:
- oblikovanje spletne strani,
- izdelava spletnih programskih rešitev PHP, JavaScript, CSS,
- optimizacija spletne strani SEO,
- izdelava spletne trgovine,
- izobraževanje uporaba strani,
- izdelava odzivne spletne stran,
- izdelava marketinškega načrta,
- postavitev CMS,
- izobraževanje spletni marketing

Obišči Ceatm.com